Jak powszechnie wiadomo, kredyt to świadczenie odpłatne – bank zobowiązuje się przekazać określoną kwotę pieniędzy, z kolei kredytobiorca zobowiązuje się ją spłacić w określonym terminie i w określonej cenie. Ceną tą są odsetki kredytowe. Inaczej wygląda to w przypadku pożyczki, która nie zawsze ma charakter świadczenia odpłatnego. Placówki pozabankowe z chęcią oferują darmowe pożyczki dla klientów, którzy po raz pierwszy podpisują z nimi swoje umowy. Jak to działa?

Pierwszy raz bez dodatkowych opłat

Zaciągnięcie zobowiązania i oddanie dokładnie tej samej kwoty jest całkowicie możliwe. Placówki pożyczkowe oferują swoim klientom zupełnie legalne kredyty, polegające na spłacie dokładnie takiej samej ilości pieniędzy, jak pożyczona. Oferta ta kierowana jest przede wszystkim do klientów, którzy po raz pierwszy zaciągają swoje zobowiązanie. Działanie to ma zachęcić pożyczkobiorców do powrotu do danej placówki i ponownego zaciągnięcia kredytu na atrakcyjnych warunkach.

Otwarta droga do kolejnych pożyczek

Same darmowe pożyczki mogą być również doskonałą okazją do zbudowania historii kredytowej. Spłata tej samej kwoty, co pożyczona nie generuje dużych żadnych strat dla klienta określonej placówki pożyczkowej i jest dobrą szansą do zadbania o własne interesy w przyszłości. Banki bowiem zwracają dużą uwagę na minione spłaty kredytów przy okazji zaciągania zobowiązania o dużej kwocie. Warto więc przemyśleć tego typu wybór, by mieć gwarancję otrzymania większej pożyczki w przyszłości na bazie posiadanej historii kredytowej.